نانوسیل دی 2 پلاس 10 هوا و سطوح 5 لیتری

473,000 تومان

نانوسیل دی 2 پلاس 10 هوا و سطوح 5 لیتری
نانوسیل دی 2 پلاس 10 هوا و سطوح 5 لیتری

473,000 تومان

به صرفه

تنها ضدعفونی کننده با قابلیت مه پاشی در محیط

بدون هیچگونه عوارض پوستی، تنفسی و چشمی