نانوسیل دی 2 پلاس را می‌توان برای ضدعفونی تمام سطوح، ابزارآلات، تجهیزات و هوای محیط استفاده کرد. این استفاده محدود به منازل نبوده و این محصولات قدرت پالایش مراکز عمومی، تفریحی، آموزشی، درمان، آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی و … را دارند.

ترکیبات استفاده شده در این محصولات بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها از جمله مایکوباکتریوم‌ها، باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، کلیه‌ی ویروس‌های پوشش دار و بدون پوشش اثر گذاشته و آن‌ها را از بین می‌برد. برای پالایش هوا، می‌توان از محلول نانوسیل دی 2 پلاس در دستگاه بخور سرد استفاده نمود.

50,000 تومان
58,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
64,600 تومان
33,800 تومان
293,000 تومان
4,910,000 تومان
1,350,000 تومان
149,000 تومان