نانوسیل دی 2 پلاس را می‌توان برای ضدعفونی تمام سطوح، ابزارآلات، تجهیزات و هوای محیط استفاده کرد. این استفاده محدود به منازل نبوده و این محصولات قدرت پالایش مراکز عمومی، تفریحی، آموزشی، درمان، آرایشی و بهداشتی، صنایع غذایی و … را دارند.

ترکیبات استفاده شده در این محصولات بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها از جمله مایکوباکتریوم‌ها، باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها، کلیه‌ی ویروس‌های پوشش دار و بدون پوشش اثر گذاشته و آن‌ها را از بین می‌برد. برای پالایش هوا، می‌توان از محلول نانوسیل دی 2 پلاس در دستگاه بخور سرد استفاده نمود.

50,000 تومان
58,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
65,000 تومان
فروش ویژه
888,400 تومان
64,600 تومان
428,000 تومان
33,800 تومان
293,000 تومان
4,910,000 تومان
1,350,000 تومان
149,000 تومان