گندزدا، میکروب کش مناسب سفر 250cc

50,000 تومان

ضد-عفونی-مناسب-سفر
گندزدا، میکروب کش مناسب سفر 250cc

50,000 تومان

 

  • از آن جا که پراکسیدهیدروژن موجود در نانوسیل دی2 پس از اثربخشی به آب و اکسیژن تجزیه می گردد، می توان از آن در حضور انسان و موادغذایی به دلیل ایمنی بالا استفاده نمود.
  • عدم ایجاد حساسیت پوستی، چشمی و تنفسی
  • رایحه مطبوع و دوستدار محیط زیست
  • غیر قابل اشتعال
  • عدم نیاز به آبکشی