نانوسیل دی 2 پلاس 10 هوا و سطوح 1 لیتری

95,000 تومان

ضدعفونی-هوا-و-سطوح-دی
نانوسیل دی 2 پلاس 10 هوا و سطوح 1 لیتری

95,000 تومان

قابلیت استفاده در حضور انسان و مواد غذایی به دلیل ایمنی بالا
تجزیه به آب و اکسیژن پس از اثربخشی
عدم ایجاد حساسیت پوستی
عدم نیاز به آبکشی و دستمال کشی
حفظ خاصیت اثر بخشی در محدوده وسیعی از دما و pH
بدون رنگ
دوستدار محیط زیست
مؤثر بر روی طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها
سریع الأثر
دارای ماندگاری اثر طولانی مدت