گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده محیط و اسباب بازی کودکان با رایحه پسرانه 500cc

65,000 تومان

گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده محیط و اسباب بازی کودکان (پسرانه)
گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده محیط و اسباب بازی کودکان با رایحه پسرانه 500cc

65,000 تومان

 

  • عدم ایجاد حساسیت پوستی، چشمی و تنفسی
  • رایحه مطبوع و دوستدار محیط زیست
  • غیر قابل اشتعال و عدم نیاز به آبکشی