گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده خانه و آشپزخانه 500cc

58,000 تومان

گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده خانه و آشپزخانه
گندزدا، میکروب کش و خوشبوکننده خانه و آشپزخانه 500cc

58,000 تومان

 

  • عدم ایجاد حساسیت پوستی، چشمی و تنفسی
  • مناسب جهت میکروب زدایی سطوح و وسایل خانه و آشپزخانه
  • رایحه مطبوع و دوستدار محیط زیست
  • غیر قابل اشتعال و عدم نیاز به آبکشی