ضدعفونی کننده دست 500cc کیمیاکلین

71,000 تومان

ضدعفونی کننده دست کیمیاکلین
ضدعفونی کننده دست 500cc کیمیاکلین

71,000 تومان

بدون عوارض جانبی برای دست.

حاوی ویتامین E (حفظ لطافت و رطوبت پوست)

اثربخشی تنها در 30 ثانیه.

ماده موثره: اتانول 65%