نانوسیل دی 2 پلاس دست 1000cc

99,000 تومان

نانوسیل دی 2 پلاس دست 1000cc

99,000 تومان

بدون عوارض جانبی برای دست.

آبرسانی به پوست و افزایش لطافت.

اثربخشی تنها در 60 ثانیه.

ماندگاری تا 2 ساعت بر روی پوست.