گندزدا و میکروب کش کفش و کفی کفش 500cc

50,000 تومان

ضدعفونی کننده کفش و کفی کفش نانوسیل
گندزدا و میکروب کش کفش و کفی کفش 500cc

50,000 تومان

 

  • عدم ایجاد حساسیت پوستی
  • مناسب جهت میکروب زدایی کفش و کف کفش
  • غیر قابل اشتعال و عدم نیاز به آبکشی
  • دوستدار محیط زیست