ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات کمیک F&V 250cc

28,400 تومان

ضدعفونی سبزیجات اف & وی کمیک
ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات کمیک F&V 250cc

28,400 تومان

تنها ضدعفونی کننده میوه و سبزیجات بدون نیاز به آبکشی.

افزایش زمان ماندگاری میوه و سبزیجات در یخچال.

بدون ایجاد طعم و مزه نامطلوب.

دوستدار محیط زیست.