آنتی سپتیک موضعی پوست آی 250 سی سی

بهترین جایگزین الکل به عنوان محلول آنتی سپتیک موضعی.

اثربخشی سریعتر و موثرتر از الکل 70 درصد.

موثر در بهبود زخم‌های بستر و زخم‌های بیماران دیابتی.

اثربخشی بسیار سریع (30 ثانیه).

جدا کردن آسان بانداژ از روی زخم‌های پانسمان شده.

فاقد رنگ و بو و عدم ایجاد مقاومت میکروبی.