ضدعفونی کننده پوست و زخم 250cc

55,400 تومان

ضدعفونی پوست و زخم نانوسیل آی
ضدعفونی کننده پوست و زخم 250cc

55,400 تومان

  • بهترین جایگزین الکل به عنوان آنتی سپتیک موضعی
  • عدم ایجاد مقاومت میکروبی بر اثر مصرف دراز مدت
  • عدم ایجاد خشکی و تحریکات پوستی
  • بدون رنگ و بو