محصولات نانوسیل آی حاوی پراکسید هیدروژن، یون نقره و بنزالکونیوم کلراید بوده و مناسب ضدعفونی محل تزریق، پانسمان، زخم‌ها، بریدگی‌ها و جراحات سطحی پوست است. همچنین این محصولات برای بهبود زخم‌های بیماران دیابتی و زخم‌ها بستر نیز کارآمد هستند. این محصول تنها در 30 ثانیه، طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها از جمله مایکوباکتریوم توبرگلوزیس، باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی به ویژه استافیلوکوکوس اورئوس و سودموناس آیروژینوزا و ویروس‌های بدون پوشش و پوشش دار (HIBV و HAV-1 و HIV و Adenovirus) را از بین می‌برد. علاوه بر آن، قارچ‌ها (کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر و درماتوفیت‌ها) نیز با استفاده از این محصول از بین خواهند رفت.

27,500 تومان
55,400 تومان