آنتی سپتیک موضعی پوست

نانوسیل آی ®

اینجکتانول

نانوسیل آی ®

محصول نانوسیل آی ® حاوی پراکسید هیدروژن، یون نقره و بنزالکونیوم کلراید بوده و مناسب ضدعفونی محل تزریق، پانسمان، زخم‌ها، بریدگی‌ها و جراحات سطحی پوست است. همچنین این محصول برای بهبود زخم‌های بیماران دیابتی و زخم‌ها بستر نیز کارآمد هستند. این محصول تنها در 30 ثانیه، طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها از جمله مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی به ویژه استافیلوکوکوس اورئوس و سودموناس آیروژینوزا و ویروس‌های بدون پوشش و پوشش دار (HBV و HSV-1 و HIV و Adenovirus) را از بین می‌برد. علاوه بر آن، قارچ‌ها (کاندیدا آلبیکنس و آسپرژیلوس نایجر و درماتوفیت‌ها نیز با استفاده از این محصول از بین خواهند رفت.

ویژگی‌های منحصر به فرد نانوسیل آی ®

– بهترین جایگزین الکل به عنوان محلول آنتی‌سپتیک موضعی

– دارای تاییدیه اثربخشی سریع و موثرتر از الکل 70% از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

– موثر در بهبود زخم‌های بستر و زخم‌های بیماران دیابتی

– قابلیت اثر در حداقل زمان ممکن (30 ثانیه)

– موثر بر طیف وسیعی از میکروارگانیسم‌ها از جمله باکتری‌های گرم مثبت و گرم منفی، قارچ‌ها و ویروس‌ها (از جمله ویروس کرونا)

– عدم ایجاد خشکی و تحریکات پوستی

– عدم ایجاد مقاومت میکروبی بر اثر مصرف دراز مدت

– جدا کردن آسان بانداژ از روی زخم‌های پانسمان شده

– تداوم اثر ضدمیکروبی بر روی موضع مصرف

– فاقد رنگ و بو

نانوسیل آی ® و مقابله با بیماری کووید-19

محصولات نانوسیل آی ® به دلیل ترکیبات خود، ویروس‌های بدون پوشش و پوشش‌دار از جمله کرونا را هدف قرار داده و آن‌ها را از بین می‌برند.

تست شده بر اساس:

استانداردهای ISIRI 10504 و ISIRI 19851

0