جهت درخواست نمایندگی می توانید با مشاوران شرکت داروسازی کیمیا فام از طریق شماره تلفن 78356-021 تماس حاصل فرمایید.