استخدام

استخدام

گروه داروسازی کیمیا فام از افراد واجد شرایط ذیل جهت همکاری در تهران دعوت می نماید.

1- دکتر دامپزشک ( ترجیحا آقا)
2- کارشناس بهداشت محیط ( ترجیحا آقا)

در صورت علاقه مندی فرم مربوطه را تکمیل و ارسال نمائید.
پس از بررسی رزومه های دریافت شده ، با واجدین شرایط تماس گرفته خواهد شد